Gwobr i Uplands RFC am gymryd camau beiddgar i leihau plastig

Mae'r clwb rygbi wedi cyflawni achrediad clwb chwaraeon di-blastig gan Gyfeillion y Ddaear Cymru am gyfnewid gwellt a chyllyll a ffyrc plastig, gwydrau peint plastig untro, a chwpanau coffi a phecynnau bwyd untro am ddewisiadau eraill o bapur, pren, a deunyddiau compostadwy ac ailddefnyddiadwy.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.foe.cymru/node/392