Gwrthod ffordd liniaru'r M4 - newyddion gwych i Gymru a'r blaned

Wrth groesawu’r newyddion bod y cynlluniau ar gyfer ffordd liniaru'r M4 wedi cael eu gollwng, dywedodd Haf Elgar


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.foe.cymru/node/395